MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením


  • Tel.: 731 557 638
 
Školní 3, Lovosice, 410 02 Vedoucí služby: Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby:

 

Fakultativní služby:  - okamžitá potravinová pomoc

                                    - ošacení z Charitního šatníku

 

Identifikátor služby dle registrace: 3189832

Působnost: Lovosice a spádové obce

Provozní doba: po-pá 8.00 – 16.00

Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, bezdomovectvím a etnické menšiny

Služba je poskytována bezplatně

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením působí v rámci Lovosic a přilehlých obcích pro lidi, kteří se potýkají se zvlášť náročnou životní situací – např. ztráta bydlení, problémy s dluhy, bydlením, v zaměstnání, či v osobním životě. Pracovníci terénní služby pomáhají v těchto situacích lidem nestálou krizi řešit a pomoci kritickou fázi překonat.

V rámci služby probíhá depistážní činnost.

Cíle sociální služby

Obecným cílem sociální služby je zkvalitnění života uživatelů, tj. podpora a rozvoj schopností a dovedností, aktivizace k sociálnímu začleňování. 

Dílčí cíle sociální služby:

  •  zastavit proces sociálního vyloučení a odstranit jejich příčinu s využitím běžných zdrojů
    společnosti a využitím vlastních schopností.
  •  zvyšovat sebedůvěru, dovednosti a znalosti uživatelů takovým způsobem, aby byli schopni
  • vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet a žít tak spokojený a důstojný život v širší společnosti.
  • pomoc při řešení sociálních problémů uživatelů.
  • aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních uživatelů žijících v sociálním vyloučení, jejich podpora, motivace a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací, zejména v jejich v přirozeném prostředí (ulice, byt uživatele).
  •  pokusit se navrátit uživatele k běžnému způsobu života tak, aby služby terénního programu již nadále nevyužíval nebo jich využíval minimálně.

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Buriánková - vedoucí služby Dagmar Lendelová, DiS. - terénní sociální pracovník