MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Podporují nás

Činnost Farní charity Lovosice si prakticky vůbec nelze představit bez aktivní pomoci orgánů státní správy a samosprávy. Při naplňování našeho poslání nám významně pomáhají:

                        

Krajský úřad Ústeckého kraje

   podporil_UK_logo_vodorovne_MODRE_CMYK

         

  

Ministerstvo kultury České republiky

ministerstvoKultury_logo           

    

Město Lovosice

Město lovo

 

ESF ČR - operační program zaměstnanost

Evropský sociální fond

 


Renovabis

 

AgrofertLogo
AGROFERT

 

 


Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

 


Nadace Terezy Maxové dětem

 

 


Nadační investiční fond Albert


T-Mobile

LESY-CR-vetical1
Lesy České republiky

 

a další.

Nezanedbatelnou součástí pomoci při činnosti Farní charity je i účast místních lovosických drobných živnostníků a podnikatelů.

Jsme vděčni za poskytovanou pomoc i soukromým osobám. Veškeré formy pomoci, ať již státní, či soukromé, následně směřujeme do zajištění poskytování sociálních služeb v Lovosicích a nejbližším okolí.

Farní charita Lovosice děkuje všem!