MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Co poskytujeme:

Farní charita Lovosice v současné době provozuje tyto sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): 

Farní charita Lovosice kromě toho realizuje/provozuje následující služby, činnosti: