MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

" Otevřte svá srdce potřebným a domov koledníkům.

Stanete se tak poslem dobra a pomůžete těm, kteří to potřebují... "

Ve středu 13. prosince 2017 proběhlo na Městském úřadě v Lovosicích za dozoru Ing. Miroslava Stehlíka, vedoucího ekonomického odboru, zapečetění 33 Tříkrálových pokladniček pro Lovosice a spádové obce.

Koledování probíhá v Lovosicích a spádových obcích od 2. ledna do 12. ledna 2018.

Pravost kasičky poznáte podle pečetě spádového úřadu, znaku charity a čísla na kasičce, které je shodné s plnou mocí (průkazka) vedoucího skupinky.

Výtěžek bude použit na spolufinancování rekonstrukce Azylovéh domu pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích.

Petr Urban, koordinátor Tříkrálové sbírky