MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

PaR - ESF OPZ - II. víkendový vzdělávací pobyt

esf-opz-1par

Matky s dětmi opět vyjely s Farní charitou Lovosice do přírody, aby se vzdělávaly

 

 

 

 

V půlce listopadu lovosická Charita uskutečnila víkendový pobyt pro ženy a matky s dětmi, které jsou zapojeny do projektu ESF – OPZ - Práce a Rodina CZ.03.1.51/0.0./0.0./16_061/0003343. Tento projekt usiluje o vylepšení postavení žen na trhu práce, kdy zaměstnavatelé na lovosicku často nabízejí pracovní místa se směnou pracovní dobou, která pro matky s dětmi nižšího věku není přijatelná. V projektu byla ženám nabídnuta dotovaná pracovní místa v Lovosických školách a školkách, kterých využilo 10 žen po dobu 1 roku. Dále je ženám průběžně nabízena možnost rekvalifikace, dle výběru, psychologická a právnická pomoc. Pro účastnice i osoby mimo projekt je k dispozici 8 hodin denně Job poradna, kde mohou lidé řešit pracovní i jiné záležitosti, se kterými potřebují poradit nebo pomoc.

Proběhlý pobyt byl uskutečněn o víkendu, s ohledem na potřeby matek, které se v týdnu z nedostatku času nemohou účastnit vzdělávacích seminářů. Konal se  v Českém Švýcarsku, zúčastnilo se ho 18 žen s 18 dětmi.

V rámci víkendového vzdělávacího pobytu se účastnice projektu účastnili seminářů Finanční gramotnosti, kde se dozvěděly, jak lépe hospodařit s rodinným rozpočtem, jak se nezadlužit, popřípadě, kde hledat odbornou pomoc, pokud se do dluhů dostanou. Na konci víkendu si ženy stanovily  finanční cíl a určily si způsob, jak ho dosáhnout. U někoho to byl vyrovnaný rodinný rozpočet, bez dluhů, u někoho šetření, či nabytí movitého nebo nemovitého majetku. Semináře Koučinku byly zaměřeny zejména na rozvoj vlastních schopností a dovedností směrem k pracovnímu uplatnění a osobnímu životu.

Jedna z účastnic pobytu o něm napsala: „Poděkování za přínosný víkend a super hlídání dětí.“

Seminář Doubice