MYSLI SRDCEM  

          CIŤ HLAVOU

 

 

Letošní Tříkrálová sbírka na lovosicku byla opět úspěšná

Letošní Tříkrálová sbírka na lovosicku byla opět úspěšná

Tři králové v naší oblasti ORP a město Lovosice v roce 2019 poprvé vycházeli již 2. ledna. Tříkrálová sbírka byla u nás ukončena 11.1.2019.

banner_640x130_dekujeme_96dpi(2)

V letošním ročníku jsme některé dny vypravovali i 6 skupinek najednou. Koledníci v tomto povánočním období zpívali a žehnali obydlím, kde se setkávali s milým přijetím. Velkou posilou týmu vedoucích skupinek a neodmyslitelným pomocníkem právě v době koledování je již několik let i farář lovosické farnosti Roman Karol Depa. Pan farář dlouhodobě pomáhá ve Velemíně a Milešově. Ve Velemíně se do sbírky zapojily i místní žáci Základní a Mateřské školy, čímž patří i poděkování paní ředitelce Ladislavě Malíkové, které umožnila, aby Tříkrálová sbírka proběhla i ve škole. Pan farář Roman K. Depa zde mohl s dětmi pohovořit, vysvětlit jim poslání Tříkrálové sbírky, jejíž přesah se týká i pomoci bližnímu a je založena na solidaritě mezi lidmi. Děti se se při tomto setkání dozvěděli o Třech králích, významu a poselství jejich příchodu do Betléma a o svěcení obydlí K+M+B+2019, kde Tři králové koledují.

Pan farář Depa se také dlouhodobě zapojuje do činností a akcí Farní charity Lovosice a aktivně se podílí na setkáních s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti, se ženami z azylového domu a s klienty sociálně terapeutických dílen, jeho dveře jsou otevřeny všem.  

Další základní školou, která nás pozvala, byla lovosická 1. ZŠ Sady pionýrů v Lovosicích, kde bychom rádi také poděkovali paní ředitelce Jarmile Višňovcové. I na této škole jsme s dětmi diskutovali o významu Tříkrálové sbírky.

Tato skutečnost nás velice těší a velice rádi budeme v příštích letech spolupracovat i ostatními mateřskými nebo základními školami na našem území, čímž zprostředkovaně přineseme poselství Třech králů mezi větší okruh našich dětí a studentů.

Děkujeme těm, kteří přijali koledníky a přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky a všem, kteří se zapojili do koledování, kterými byli pracovníci z řad zaměstnanců Farní charity Lovosice a dobrovolníci. Do koledování se v rolích králů zapojilo 35 dětí, které za odměnu pojedou s Farní charitou v březnu na celodenní výlet na Matějskou pouť.

Celkem se v Lovosicích a některých spádových obcích, kde koleduje Farní charita Lovosice, vybralo  74.301,- Kč.

rozpis dle obcí:

Čížkovice 7.524,- Kč
Keblice 1.916,- Kč
Klapý 2.770,- Kč
Lhotka n. Labem 1.791,- Kč
Lovosice 30.737,- Kč
Lukavec 975,- Kč
Malé Žernoseky 5.875,- Kč
Poplze 1.427,- Kč
Radovesice 975,- Kč
Sedlec 2.609,- Kč
Sulejovice 2.950,- Kč
Třebívlice 6.734,- Kč
Velemín 5.698,- Kč
Milešov 2.320,- Kč

 

 

 49530527_975088412679856_1256955374976630784_n49899091_2028682110584341_287811775754141696_nIMG_20190111_12375749449298_544289442755805_2785302535022313472_n49467900_2368854826725376_2972845705091088384_n49522140_531822087301385_5263786569357066240_n49616517_735463103501993_5732148861745496064_n49551463_609773056124594_4943525718681190400_n

49592406_243509099877871_8269967349583446016_n49778945_322051581741755_3339398078355472384_n49938195_2310662385865198_4069285022501175296_n