Přejeme Vám požehnané Velikonoční svátky

Každý člověk je pro nás důležitý

Tříkrálová sbírka

trikralova hvezda

Více o projektu Tříkrálové sbírky Farní charity Lovosice.

Více informací

Pomáhejte s námi

ZAPOJTE SE I VY, pomozte nám pomáhat, podpořte nás!

Případní dárci finančních prostředků mohou svou pomoc věnovat
na účet Farní charity Lovosice
č. 1003992329/0800, vedeného u České spořitelny a.s., pobočka Lovosice.

Za projevenou pomoc i solidaritu všem dárcům děkujeme.

Podpořte nás
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost
Charita ČR
Ústecký kraj
Město Lovosice
Ministerstvo kultury ČR
EU ESF Operační Program Zaměstnanost